طراحی باغ و ویلا

طراحی محوطه ویلا واقع در مهرآباد

طراحی محوطه و نما مشتریآقای اردستانیتاریخ تکمیلبزودیوظایف مهردیزاینطراحی-محوطه سازی

طراحی و اجرا ویلا واقع در دماوند

طراحی ویلا و نما مشتریآقای احمدیتاریخ تکمیلبزودیوظایف مهردیزاینطراحی-محوطه سازی

طراحی و اجرا ویلا دوبلکس واقع در اراک

طراحی و اجرا ویلا دوبلکس واقع در اراک مشتریآقای سلمان زادهتاریخ تکمیلبزودیوظایف مهردیزاینطراحی-محوطه سازی

پروژه نماسازی و محوطه سازی

طراحی محوطه و استخر این پروژه دارای محوطه 2000 متری بوده که نمای ساختمان  و طراحی محوطه و استخر آن

پروژه ویلا دوبلکس واقع در منطقه سعدآباد شهرستان ورامین

این ویلا با حدود اربعه حدودا 1000 متر مربع و زیربنا 160 متر مربع در دو طبقه بصورت دوبلکس با

پروژه ویلای تریبلکس واقع در رامسر

دکوراسیون خارجی خانه باغ دکوراسیون خارجی و داخلی خانه باغ در این پروژه  توسط مهر دیزاین انجام شده و با

بازسازی ساختمان ویلایی و مسکونی آقای هرندی

بازسازی ساختمان ویلایی و مسکونی آقای هرندی این پروژه با زیر بنا 200 متر مربع در یک طبقه ساخته شده