طراحی داخلی

بازسازی سالن زیبایی ژوان

بازسازی سالن زیبای ژوان کار فرما خانم سلطانی تاریخ شروع 1402/02/29 تاریخ تکمیل 1402/03/21 خدمات مهردیزاین طراحی داخلی -بازسازی و

طراحی داخلی و اجرا پروژه مهرآباد

طراحی داخلی و اجرا پروژه مهرآباد مشتری آقای داورزن تاریخ تکمیل 1402/05/15 خدمات مهردیزاین طراحی داخلی و اجرا

طراحی و اجرا ویلا واقع در دماوند

طراحی ویلا و نما مشتریآقای احمدیتاریخ تکمیلبزودیوظایف مهردیزاینطراحی-محوطه سازی

پروژه ویلا دوبلکس واقع در منطقه سعدآباد شهرستان ورامین

این ویلا با حدود اربعه حدودا 1000 متر مربع و زیربنا 160 متر مربع در دو طبقه بصورت دوبلکس با

پروژه بازسازی داخلی مفتح

پروژه بازسازی داخلی واحد اداری واقع در مفتح بازسازی و طراحی داخلی ملک 50 سال ساخت با موقعیت اداری (شامل