طراحی خارجی

پروژه نماسازی و محوطه سازی

طراحی محوطه و استخر این پروژه دارای محوطه 2000 متری بوده که نمای ساختمان  و طراحی محوطه و استخر آن

پروژه ویلا دوبلکس واقع در منطقه سعدآباد شهرستان ورامین

این ویلا با حدود اربعه حدودا 1000 متر مربع و زیربنا 160 متر مربع در دو طبقه بصورت دوبلکس با

پروژه ویلای تریبلکس واقع در رامسر

دکوراسیون خارجی خانه باغ دکوراسیون خارجی و داخلی خانه باغ در این پروژه  توسط مهر دیزاین انجام شده و با